Reikihoidot


Reiki on japanilaisen Mikao Usuin kehittämä hoitomuoto ja henkisen kehityksen tie, joka on siirrettävissä ihmiseltä toiselle. Reikihoidossa hoitaja toimii energiakanavana niin, ettei hän luovuta omaa energiaansa, vaan hän välittää sitä itsensä ulkopuolelta hoidettavalleen. Elämän energia (ki, chi) on kaikkialla ja jokaisessa meissä on tämä sama elämän energia.

Reiki herkistää kykyämme kuunnella sisäisen intuition ääntä, mikä auttaa tiedostamaan ja ymmärtämään sairauksien ja vaikeuksien syitä. Monet ovat kuvanneet tätä herkistymistä elämänilon, harmonian ta luovuuden lisääntymisenä. Reikihoidon aikana koettu syvä rentous laukaisee stressiä ja avaa energiatukkeumia. Näin ihmisen omat paranemisprosessit nopeutuvat, kivut ja säryt voivat helpottua ja omat voimavarat lisääntyä. Reikihoito on hyvin lempeä hoitomuoto, joka sopii kaikille ja kaikenlaisiin elämäntilanteisiin. Hoidettavan keho ottaa vastaan hoitajasta välittyvää energiaa juuri sen verran kuin se tarvitsee ja siinä tilanteessa pystyy vastaanottamaan.

Reikihoidossa välitetään lempeällä kosketuksella energiaa kehon eri kohtiin. Energia voi tuntua erilaisena fyysisenä tuntemuksena, lämpönä, värähtelynä tai lihasten nytkähtelynä. Hoidon vaikutuksia voi olla rentoutuminen, jännitysten ja kipujen vähentyminen, parantunut verenkierto ja aineenvaihdunta. Kehon toimintojen elpyminen ja kehon energian vahvistuminen saa aikaan sen, että paraneminen voi käynnistyä.

Hoidon aikana voi nousta pintaan menneitä asioita ja tilanteita kuvina, tunteina tai kehon tuntemuksina. Turvallinen hoitotilanne antaa luvan kokea ne uudelleen ja päästää irti. Se on eheyttävä kokemus, josta muutos parempaan voi käynnistyä.