Energiahoidot


Quantum Touch eli kvanttikosketus on hoitomuoto, jossa hoitaja asettaa kätensä kevyesti hoidettavan kehon eri alueille ja keskittyy energian värähtelyyn. Hoitoa voidaan käyttää mm. kiputilojen, kehon virheasentojen, tulehdusten ja stressin hoitoon. Hoito voi myös parantaa vastustuskykyä ja helpottaa väsymystä. Hoitokokemus on hyvin yksilöllinen. Fyysisinä tuntemuksina voi olla esimerkiksi lämpöä, viileyttä, kihelmöintiä, mahdollisesti jopa ohimenevää kipua. Hoidon jälkeistä tilaa on kuvattu tasapainoisuuden ja juurtumisen tunteena sekä rentoutuneena olona. Hoito tehdään normaalissa vaatetuksessa istuen, seisten tai hoitopöydällä. Hoidettavaa pyydetään kertomaan tuntemuksistaan hoidon aikana ja hoitoa jatketaan sen mukaisesti.

Energiahoito on energiaa tasapainottava, jännityksiä purkava ja hengitystä avaava hoitomuoto, jossa käytän vaikutteita kehohoidosta, reikistä ja aura healingistä. Hoidon aikana kehoa herätellään hengityksen eri rytmeillä ja kehon jännityksiä ja mielen tunnelukkoja vapautetaan hienovaraisilla liikkeillä. Lisäksi energiaa vahvistetaan ja tasapainotetaan reikihoidolla ja auran kautta hoitamisella. Hoitomuotoja yhdistellään hoidettavan tarpeen ja tilanteen mukaisesti.

Kehohoidossa hengityksen ja kehon liikkeiden avulla autetaan purkamaan jännityksiä ja palauttamaan kehon energiavirtausta tasapainoisemmaksi. Kehon jännitykset aiheutuvat vääristä työasennoista ja staattisesta lihaskuormituksesta. Ne voivat myös viestiä kehomuistiin jääneistä traumaattisista kokemuksista, jännitteistä tai lukittuneista tunteista.

Jännittynyt keho on usein syy pinnalliseen hengitykseen. Käytämme vain osan hengityskapasiteetista. Kehon jännitysten poistaminen ja hengityksen vapauttaminen avaa energian kulkua ja parantaa sekä kehon että mielen tasapainoa. Hengityksen syventämien rentouttaa lihaksia ja saa tunnelukkoja purkautumaan.

Hoidon aikana tehdään nivelrentoutusta ja käytetään energeettistä kevyttä kosketusta. Erilaisilla hengityksen rytmeillä ja kehon liikkeillä saadaan aikaan muutosta, joka käynnistää eheytymisprosessin. Hoidon aikana voi nousta esille tunteita, jotka on turvallista kokea rauhallisessa hoitotilanteessa. Tunnepurkaukset ovat aina parantavia ja niiden kautta voi vapautua aiempien kokemusten tunnelukoista ja kehon jännityksistä. Aina ei ole edes tarpeen tunnistaa ja sanallisesti selittää kokemusta. Tapahtuma voi olla koettu jopa varhaisessa lapsuudessa, jolloin sanallinen ilmaisu ei ole vielä kehittynyt tai kokemus on syvällä keho- ja tunnemuistoissa, jolloin sanallinen mieli ei kykene sitä selittämään.

Aura healing hoidossa harmonisoidaan, elvytetään ja tasapainotetaan kehon energioita ja avataan energiatukoksia.

Hoito tehdään n 5-60 cm etäisyydellä kehosta. Hoidon aikana käydään läpi energioita sekä fyysisen kehon että tunnekehon tasolla ja avataan virtausta chakroissa, jotka ovat oman elämänenergian ja universaalin energian yhtymäkohtia.

Hoito eheyttää ja voimistaa energian luonnollista virtausta ja tasapainottaa kehon vasemman ja oikean puolen yhteyttä. Tuntemukset hoidon aikana ovat rentouttavia ja olemusta laajentavia. Hoito sopii kiireiseen ja stressaantuneeseen oloon, kun arki on suorittamista. Toisaalta hoito aktivoi ja energisoi, kun on aika toimia.